Over ons

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ook in de gemeente Hellendoorn laten de ingrijpende gebeurtenissen in de WOII tot op heden diepe emotionele sporen na. Daarom is het goed om te blijven herdenken en om de vrijheid te vieren. Vrijheid is ook in deze tijd niet altijd en overal vanzelfsprekend.
In het kader van 75 jaar bevrijding is een kernteam in het leven geroepen dat graag met de inwoners een activiteitenprogramma wil samenstellen. Net als vijf jaar geleden worden tijdens het jubileumjaar allerlei activiteiten georganiseerd rondom oorlog en vrede, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden.

DOELSTELLING
De doelstelling van de Stichting 75 jaar vrijheid gemeente Hellendoorn is het in kaart brengen, stroomlijnen en afstemmen van activiteiten die betrekking hebben op het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid gedurende het jaar 2020, zodat deze elkaar aanvullen en versterken. De Stichting doet dit mede door mogelijke betrokkenen te enthousiasmeren, het genereren van subsidie- en sponsorgelden en deze te verdelen onder de deelnemende organisaties. Verder beoogt de stichting dat er in alle kernen van de gemeente Hellendoorn activiteiten plaatsvinden en dat deze op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. De stichting zoekt naar mogelijkheden om sommige activiteiten te verduurzamen, zodat deze ook na 2020 kunnen plaatsvinden.

Het komende lustrum is bijzonder. Dit is het laatste lustrum waar nog veel mensen bij zijn die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Een reden om extra stil te staan bij alle gebeurtenissen in WOII. Het kernteam wil graag met alle inwoners van de gemeente een activiteitenprogramma samenstellen. Deze vinden grotendeels plaats in de periode dat onze gemeente 75 jaar geleden werd bevrijd (van 6-11 april) tot en met Bevrijdingsdag 2020. We willen alle ‘gewone’ inwoners van de gemeente Hellendoorn bereiken. Van kinderen in de basisschoolleeftijd tot jongeren op het voortgezet onderwijs en senioren die de bezetting en bevrijding hebben meegemaakt.

Onze boodschap is:
• In alle dorpen en kernen verhalen over oorlog en vrijheid – zowel historische als actuele – ophalen en brengen;
• In alle dorpen en kernen en op alle scholen het gesprek op gang brengen over de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst;
• Vergroten van het besef dat 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog vrijheid nog steeds kwetsbaar en niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen;
• Herdenken en vieren versterken door nieuwe tradities te stimuleren, passend bij de tijd en de nieuwe generatie.

Stichting 75 jaar Vrijheid gemeente Hellendoorn is een algemeen nut beogende instelling. (ANBI)
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

Downloads

Het kernteam probeert alle mogelijke betrokkenen te enthousiasmeren en waar mogelijk financieel te ondersteunen. Om de gehele bevolking te bereiken, zetten we vele middelen in.

Bent u op zoek naar de juiste PR-middelen voor uw eigen activiteit?  Check dan deze downloads.

Aanmelden activiteiten

Wilt u meehelpen om één van de activiteiten op te zetten? Of heeft u zelf een leuke activiteit die u aan wilt melden? Meld u zich dan bij het kernteam. Uw activiteit plaatsen we dan in de agenda op deze website!

Meld je aan

Onze partners

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×